DOMOV

KONTAKT

SPOLUPRACUJEME

SLUŽBY

O NÁS

BLOG

DOTÁCIA NA BÝVANIE

19. Február 2017 / Katarína Borovič

O dotáciu na bývanie môže požiadať majiteľ, nájomca alebo oprávnený užívateľ nehnuteľností, ktorý súčasne spĺňa nasledovné podmienky:

 • fyzická osoba,
 • občan Rakúska alebo občan EHP,
 • trvalý pobyt a centrum životných záujmov v Rakúsku.

 

Existujú tri typy dotácie na bývanie, a to v závislosti od časového horizontu výstavby resp. rekonštrukcie nehnuteľnosti:

 • do 31. 12. 1992, tzv. „Wohnbeihilfe“,
 • od 01. 01. 1993 do 30. 06. 2009, tzv. „Wohnzuschuss“ a
 • po 01. 07. 2009 tzv. „Wohnzuschuss Model 2009“.

 

Wohnbeihilfe

 

Výška dotácie na bývanie je vypočítaná podľa nasledovných kritérií

 • náklady na bývanie určené na základe zodpovedajúcej výmery nehnuteľnosti vzhľadom na počet osôb v domácnosti,
 • skutočné náklady na bývanie a
 • výška rodinného príjmu.

 

Na základe vyššie uvedených parametrov je vyčíslená fixná výška dotácie.

 

Mladé rodiny minimálne s jedným dieťaťom, v rámci ktorej aspoň jeden z rodičov v čase podania žiadosti nepresiahol vek 35 rokov alebo rodiny s minimálne troma deťmi majú možnosť získať ďalšie zníženie mesačných nákladov na bývanie vo výške 30 %.

 

Wohnzuschuss

 

Výška dotácie na bývanie je vypočítaná podľa nasledovných kritérií

 • hodnota rekonštrukcie resp. výstavby,
 • počet členov rodiny,
 • výška rodinného príjmu.

 

Maximálne limity výstavby / rekonštrukcie:

 • výstavba rodinného domu do sumy 45 000,- Eur,
 • rekonštrukcia rodinného domu do sumy 65 000,- Eur,
 • výstavba bytovej jednotky do výšky nákladov výstavby,
 • rekonštrukcia bytovej jednotky do výšky nákladov rekonštrukcie.

 

Na základe vyššie uvedených parametrov je vyčíslená dotácia  v rozmedzí od 1 % do 5 % ročne z oprávnenej sumy rekonštrukcie alebo výstavby nehnuteľnosti.

 

Mladé rodiny minimálne s jedným dieťaťom, v rámci ktorej aspoň jeden z rodičov v čase podania žiadosti nepresiahol vek 35 rokov alebo rodiny s minimálne troma deťmi majú možnosť získať ďalšie zníženie mesačných nákladov na bývanie vo výške 30 %.

 

Wohnzuschuss Model 2009

 

Výška dotácie na  je vypočítaná podľa nasledovných kritérií:

 • mesačné náklady na bývanie,
 • počet členov rodiny,
 • výmera nehnuteľností,
 • výška mesačného rodinného príjmu.

 

Dotácia na bývanie sa poskytuje vo výške 4,50 Eur na m2 oprávnenej výmery nehnuteľnosti v závislosti od počtu osôb v domácnosti a dotácia na náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti vo výške 1,- Eur na m2 oprávnenej výmery nehnuteľnosti v závislosti od počtu osôb v domácnosti.

 

Opravená výmera nehnuteľnosti:

1 osoba do 50 m2

2 osoby do 70 m2

3 osoby do 80 m2

4 osoby  do 90 m2

5 osôb do 105 m2

každá ďalšia osoba + 15 m2

 

Na základe vyššie uvedených parametrov je vyčíslený príspevok na bývania od ktorého sa odpočíta spoluúčasť žiadateľa (v rozmedzí od 0% do 25 %  v závislosti od rodinného príjmu) a následne bude určená finálna výška dotácie.

 

Všetky tri typy dotácie sa poskytujú na obdobie jedného roka. Každoročne po splnení základných podmienok je potrebné podať novú žiadosť. Nárok na dotáciu je možné uplatniť maximálne 3 mesiace spätne od podania žiadosti. V mesiaci, kedy došlo k poskytnutiu poslednej dotácie, je možné podať novú žiadosť.

 

 

JUDr. Katarína BOROVIČ

+43 6606 770 927 (AT)

+421 908 755 927 (SVK)

info@byvatvrakusku.sk

Formulár

Odosielam...

Niečo sa pokazilo. Skúste neskôr.

Odoslané ďakujeme.

BÝVAŤ V RAKÚSKU © 2016 • CREATED BY S4IT