DOMOV

KONTAKT

SPOLUPRACUJEME

SLUŽBY

O NÁS

BLOG

MINIMÁLNE ZDROJE V RAKÚSKU PLATNÉ PRE ROK 2018

12. Január 2018 / Katarína Borovič

Minimálne zdroje (životné minimum) predstavujú nárok na zaistenie minimálnych životných nákladov a výdavkov na bývanie pre osoby, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni a svojimi príjmami nedokážu pokryť svoje náklady na živobytie. Nižšie uvedené informácie sa týkajú spolkovej krajiny Dolné Rakúsko (Niederosterreich).

 

Základné predpoklady žiadateľa:

• žiaden alebo nízky príjem,

• žiaden majetok,

• trvalé bydlisko v Dolnom Rakúsku,

• oprávnený pobyt v Rakúsku,

• aktívna účasť na pracovnom trhu,

• aktívna účasť v rámci integrácie.

 

Kontaktné miesta na predloženie žiadosti:

• Okresný úrad alebo Magistrát,

• Miestny úrad podľa trvalého bydliska.

 

Oprávnený orgán na vydanie rozhodnutia:

• Okresný úrad alebo Magistrát.

 

Plnenie:

• finančné alebo vecné dávky maximálne do výšky minimálnych zdrojov uvedených v Tabuľke č. 1 a 2,

• na osoby, ktoré sa počas posledných 6 rokov zdržiavali v Rakúsku  menej ako 5 rokov sa vťahujú osobitné limity minimálnych uvedených v Tabuľke č. 3,

• súčet požiadaviek na minimálne zdroje je limitovaný vo výške 1.500,- Eur / domácnosť,

• platba príspevkov na zákonné zdravotné poistenie.

 

Tabuľka č. 1
Minimálne zdroje "NÁJOM" 2018
Žiadateľ Životné náklady Výdavky na bývanie Suma spolu
Samopoberateľ 647,28 Eur 215,76 Eur 863,04 Eur
Manželia / Partneri v spoločnej domácnosti 970,92 Eur 323,64 Eur 1.294,56 Eur
3. dospelá osoba v spoločnej domácnosti 485,46 Eur 161,82 Eur 647,28 Eur
Od 4. dospelej osoby v spoločnej domácnosti  323,64 Eur 107,88 Eur 431,52 Eur
Dieťa s nárokom na prídavky na dieťa 148,88 Eur 49,62 Eur 198,50 Eur
Tabuľka č. 2
Minimálne zdroje "VLASTNÉ BÝVANIE" 2018
Žiadateľ Životné náklady Výdavky na bývanie Suma spolu
Samopoberateľ 647,28 Eur 107,88 Eur 755,16 Eur
Manželia / Partneri v spoločnej domácnosti 970,92 Eur 161,82 Eur 1.132,74 Eur
3. dospelá osoba v spoločnej domácnosti 485,46 Eur 80,91 Eur 566,37 Eur
Od 4. dospelej osoby v spoločnej domácnosti  323,64 Eur 53,94 Eur 377,58 Eur
Dieťa s nárokom na prídavky na dieťa 148,88 Eur 24,81 Eur 173,69 Eur
Tabuľka č. 3
Minimálne zdroje "INTEGRÁCIA" 2018
Žiadateľ Životné náklady Výdavky na bývanie Suma spolu
Samopoberateľ 534,00 Eur 306,60 Eur 840,60 Eur
Dospelá osoba v spoločnej domácnosti s inou dospelou osobou 431,80 Eur 153,30 Eur 585,10 Eur
Od 3. dospelej osoby v spoločnej domácnosti 431,80 Eur   431,80 Eur
Prvé 3 deti samopoberateľa 183,11 Eur   183,11 Eur
Dieťa 132,01 Eur   132,01 Eur

 

JUDr. Katarína BOROVIČ

+43 6606 770 927 (AT)

+421 908 755 927 (SVK)

info@byvatvrakusku.sk

Formulár

Odosielam...

Niečo sa pokazilo. Skúste neskôr.

Odoslané ďakujeme.

BÝVAŤ V RAKÚSKU © 2016 • CREATED BY S4IT