DOMOV

KONTAKT

SPOLUPRACUJEME

SLUŽBY

O NÁS

BLOG

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V RAKÚSKU OD 1. MARCA 2017

2. Január 2017 / Katarína Borovič

S účinnosťou od 1. marca 2017 vstupujú v Rakúsku do platnosti viaceré zmeny týkajúce sa poberania rodičovského príspevku (Kinderbetreuungsgeld). Doterajšie  štyri paušálne varianty 12+2, 15+3, 20+4 a 30+6  mesiacov sú nahradené novým flexibilným kontom, tzv. „KBG-Konto“. Táto zmena prináša viac spravodlivosti, pretože všetci rodičia získajú celkovú sumu vyplateného rodičovského príspevku v rovnakej výške, a to bez ohľadu na zvolenú dĺžku jeho poberania. Rodičia si môžu flexibilne podľa vlastného uváženia nastaviť trvanie poberania príspevku. Po novom môžu otcovia požiadať o vyplatenie rodinného bonusu, tzv. „Familienzeitbonus“, ak strávia s rodinou počas prvých troch mesiacov od narodenia dieťaťa vymedzený čas. Rodičia majú taktiež možnosť získať špeciálny partnerský bonus, a to v prípade ak sa dohodnú na čo najvyváženejšej časovej kombinácii starostlivosti o dieťa.

 

KBG-Konto

 

Doterajšie štyri balíky poberania rodičovského príspevku budú nahradené flexibilným KBG-Kontom. Tento účet bude nastavený podľa dĺžky zvoleného obdobia starostlivosti o dieťa, avšak celková suma poskytnutých prostriedkov na KBG-Konto bude vždy rovnaká, a to bez ohľadu na dobu poberania príspevku. V závislosti od zvolenej dĺžky poberania rodičovského príspevku bude nastavená denná sadzba. Rodičia si môžu individuálne nastaviť obdobie poberania príspevku, avšak v rámci určeného minimálneho a maximálneho rámca. Ak je poberateľom rodičovského príspevku len jeden rodič, obdobie oprávnenosti poberania je v rozsahu od 12 do 28 mesiacov. V prípade ak sa budú na starostlivosti o dieťa podieľať obidvaja rodičia, možnosť čerpania príspevku je predlžená na obdobie od 15 do 35 mesiacov. Denná náhrada závisí od zvolenej dĺžky poberania a pohybuje sa v rozmedzí od 14,53 Eur do 33,88 Eur. Podmienkou poberania príspevku obidvomi rodičmi, je limitácia minimálneho obdobia starostlivosti o dieťa druhým rodičom, a to minimálne v rozsahu 20 % z celkovej doby poberania. To znamená, že pri najkratšom rozsahu poberania príspevku obidvoma rodičmi počas 15 mesiacov, je minimálna dĺžka poberania druhým rodičom v rozsahu 3 mesiacov, t. j.  kombinácia 12 + 3 mesiace.  V prípade najdlhšieho rozsahu poberania dávky počas 35 mesiacov, predstavuje táto kombinácia 28 +7 mesiacov.

 

Rodinný bonus (Familienzeitbonus)

 

Rodinný bonus je peňažná dávka pre otca, ktorú je opravený poberať  po dobu 28 až 31 dní, a to v rámci prvých troch mesiacov po narodení dieťaťa. Rodinný bonus sa vypláca vo výške 22,60 Eur denne. Počas tohto obdobia nemôže otec rodiny poberať žiadnu inú dávku, resp. mať príjem zo zamestnania.

 

Partnerský bonus (Partnerschaftsbonus)

 

Ak si rodičia rozdelia obdobie starostlivosti o dieťa približne v rovnakom pomere, minimálne však v pomere 60:40, môžu požiadať o špeciálny partnerský bonus vo výške 1000,- Eur, ktorý bude vyplatený každému rodičovi vo výške 500,- Eur.

 

Súčasné poberanie dávky obidvoma rodičmi

 

Rodičia sú oprávnení počas zvoleného obdobia čerpania príspevku dva kráť vykonať zmenu poberateľa, t. j. vykonať zmenu poberania z jedného na druhého rodiča.  Novinkou však je, že rodičia majú možnosť sa pri prvej zmene rozhodnúť pre súčasne poberanie dávky obidvomi rodičmi, a to v maximálnom rozsahu 31 dní. O toto spoločné poberanie dávky obidvomi rodičmi sa znižuje celkové  zvolené obdobie. Napríklad v prípade zvoleného obdobia 35 mesiacov sa toto obdobia skracuje na 34 mesiacov.

Z doterajšej právnej úpravy aj naďalej zostáva v platnosti možnosť poberania rodičovského príspevku, ktorý je vyčíslený na základe príjmu rodiča, taktiež možnosť poberania prídavku k rodičovskému príspevku a tiež zostala zachovaná výška hranice dodatočného príjmu.

 

JUDr. Katarína BOROVIČ

+43 6606 770 927 (AT)

+421 908 755 927 (SVK)

info@byvatvrakusku.sk

Formulár

Odosielam...

Niečo sa pokazilo. Skúste neskôr.

Odoslané ďakujeme.

BÝVAŤ V RAKÚSKU © 2016 • CREATED BY S4IT